Background shadow
Jogi nyilatkozat
Főoldal > Jogi nyilatkozat

A Makai Autóbontó Kft. webáruházában kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal járunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a Webáruházba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.         Az Interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra. A Makai Autóbontó Kft. és a www.nyugatiboto.hu/weshop semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:  

az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;

bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház működését és az akadálytalan vásárlást;

bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

bármilyen adatvesztés;

bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;

bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei

A Makai Autóbontó Kft, jogot formál arra, hogy a www.nyugatiboto.hu/weshop portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. Bármikor módosíthatja az Általános Szállítási Feltételeket  is.
Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A www.nyugatiboto.hu/weshop oldalain, ill. a webáruházban található összes adat, információ és al oldalak design-ja, felépítése a lapon látható formában a honlap üzemeltetőjének, tulajdonosának kizárólagos tulajdonát képezi. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel járhat.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, azt a Makai Autóbontó Kft. székhelyén, lévő Bíróságon rendezik.